Hej!

Vi har arbetat med Stockholms blodbad och Gustav Vasa. Vi har gjort tankekartor kring Gustav Vasa och skrivit faktatexter om honom.

Nästa torsdag får vi besök av Kajsa från kyrkan som ska berätta om hur Sverige gick från att vara katoliker till protestanter under den här tiden.