34

 

Värdegrunden – vänskap
35

 

Börja arbeta med Varg- boken

Del 1

Samhällskunskap

(v.35-43) (Arbeta med värdegrund i Svenska)

 

Lagar och regler

36

 

Polisen ( arbeta med läsförståelse   fingeravtryck – i svenska)
37

 

Varg-boken

Del 2

Arbete och pengar- pengar förr och nu

 

38

 

Privatekonomi – budget
39

 

Varg-boken

Del 3

Arbeten – olika yrken
40

 

Samhällets pengar- landsting, kommun
41

 

Varg-boken

Del 4

Regering och riksdag
42

 

demokrati
43

 

Varg-boken

Del 5

Demokrati – källkritik

( i svenska-löpsedlar)

Geografi

(v.45-2)

45

 

Kartor/Norge

( i svenska – norska språket, norska författare)

46 Topografiska/tematiska kartor/Danmark

( i svenska – danska, danska författare)

47 Norden befolkas/Färöiska

(I svenska- färöiska språket9

48 Olika typer av regn/Island

(i Svenska – isländska, läsförståelse om vulkaner, isländska författare)

 

49

 

Fördjupning av ett valfritt land – grupper, 2 och 2

( I svenska – fördjupa sig i ett språk)

50

 

Fördjupning av ett valfritt land – grupper, 2 och 2

( I svenska – fördjupa sig i ett språk)

51

 

2-3

Forts..

 

Redovisning i KeyNote