jordbruk

 

 

Använda mark för att odla växter och ha boskap.

 

 

 

 

råvara

 

 

Något man kan tillverka saker av.

 

 

 

producent

 

Man tillverkar en vara t ex bilar.

 

 

 

 

 

tätbefolkat

 

Är ett område där det bor många

människor.

 

 

 

 

Tematiska kartor

 

 

En karta som visar ett speciellt tema

t ex befolkning eller medeltemperatur.

 

 

 

Topografiska kartor

 

En karta som avbildar terräng, vägnät, bebyggelse så man kan använda kartan för att hitta dit man ska.

 

 

 

Skanderna

 

Bergskedja som sträcker sig längs hela den Skandinaviska halvön

 

 

 

 

 

 

golfströmmen

 

 

 

 

 

En havsström som för med sig varmt vatten från Mexikanska golfen.

 

kustklimat

 

 

Väderleksförhållanden där land möter hav.

 

 

 

inlandsklimat

 

 

Väderleksförhållanden i inlandet.

 

 

 

 

 

slätt

 

 

Landskapstyp som finns i Danmark

och södra Sverige. Det är platt.

 

 

glesbefolkat

 

Är ett område där det inte

bor så många människor.

 

 

kalfjäll

 

 

Trädlöst område i fjällen.

 

 

 

skärgård

 

Kustområde med

talrika öar,

holmar, skär, kobbar

och grynnor.

 

 

 

 

 

fjord

 

 

 

Trång havsvik, kännetecknas

av branta bergsstränder och

stora djup.

 

 

 

 

fiskeflotta

 

Yrkesmässig verksamhet som

lever av fiske.

 

 

 

 

gejser

 

Typ av het källa som då och då kastar ut en fontän av kokande vatten och

vattenånga.

 

 

 

glaciär

 

Ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd och som har bildats

genom anhopning och omvandling av snö.

 

 

lagun

 

Strandnära, lugnt vattenområde

innanför ett korallrev, som bildar en naturlig vågbrytare.

 

 

 

kraftverk

 

Anläggning för omvandling av energi till el.

 

 

 

 

 

Arktisk

 

Klimatområde vid Nordpolen som till

Stora delar täcks av snö, glaciärer

och inlandsis.

 

 

 

 

 

exportera

 

 

 

 

Att sälja varor eller tjänster till ett annat land.

 

 

 

 

 

 

importera

 

När ett land köper något från ett annat land.

 

 

 

 

 

 

vulkanö

 

 

En ö som skapats då magma

(smält berg), från en fast

himlakropps inre, tränger

upp på ytan och stelnar.

 

 

 

 

Norden

 

Sverige

Danmark

Norge

Finland

Island

 

 

 

 

Norges

 huvudstad

 

 

 

 

Oslo

 

 

 

 

Finlands huvudstad

 

 

 

Helsingfors

 

 

 

Danmarks huvudstad

 

 

 

Köpenhamn

 

 

 

Islands

huvudstad

 

 

 

Reykjavik

 

 

 

Sveriges

huvudstad

 

 

 

Stockholm

Sveriges högsta berg  

Kebnekaise ( 2 106 m ö.h.)

Sveriges största insjö  

Vänern

 

Invånare i Sverige

 

 

Ca 10 miljoner

Islands högsta berg  

Hvannadalshnúkur (2 119 m ö.h.)

Islands största insjö  

Thingvallavatn

 

Invånare på Island

 

 

 

Ca 320 000 invånare

 

Viktiga näringar på Island

 

 

 

Fiskeindustri och turism ( bl a rida på hästar och besöka varma källor).

 

Största glaciären på Island

 

 

 

 

Vatnajökull

 

Danmarks högst berg

 

 

 

 

Yding Skovhöj ( 173 m ö.h.)

 

Danmarks största insjö

 

 

 

Arresö

 

Invånare i Danmark

 

 

 

 

Ca 5,6 miljoner invånare

 

Viktiga näringar i Danmark

 

 

Jordbruksprodukter, grisuppfödning och läkemedelsindustri ( mediciner).

 

Norges högsta berg

 

 

 

 

Galdhöpiggen ( 2 469 m ö.h.)

 

Norges största insjö

 

 

 

 

Mjösa

 

Viktiga näringar i Norge

 

 

Olja, fiske och turism

 

Invånare i Norge

 

 

 

Ca 5 miljoner

 

Invånare i Finland

 

 

 

Ca 5,4 miljoner

 

Största inlandssjön

 

 

 

 

Saima

Högsta punkten i Finland

 

 

 

Halti ( 1 365 m ö.h.)

 

Viktiga näringar i Finland

 

 

 

Skog, teknologi ( teknik), design

 

Vilka två områden hör till Danmark men har självstyre?

 

 

 

 

 

 

Färöarna och Grönland

Vilket område hör till Finland men har självstyre?  

 

Åland