Här kan du se på filmer till provet för att få en djupare förståelse kring orden och begreppen. Fördjupningsfilmerna kommer från bland annat från studie.se och det är filmer vi tittat på i klassrummet.