Här kan man titta på våra avatarfilmer om alla ord och begrepp om man inte orkar läsa eller spela spel kring orden/bergeppen. Vi har gjort filmerna i appen Buddy Poke.

Minoriteter

Proposition

Rättigheter

Skyldigheter

Talman

Rösträtt

Opposition

Häleri

Ränta

Yttrandefrihet

Konsument

Riksdag

Snatteri

Tjänst

Importera

Budget

Majoritet

Misshandel

Diktatur

Statsminister

Producent

Demokrati

Olaga hot

Skatt

Regering

Fackförening